Начало Новини Бургас дава 1,1 млн. лв. за надзора по санирането

Бургас дава 1,1 млн. лв. за надзора по санирането

sanirane

Община Бургас е пуснала обществена поръчка за избор на изпълнител за строителен надзор по националната програма за безплатно саниране на жилищни блокове. Прогнозната стойност на поръчката е за 1 138 072.64 лева без ДДС. Това показва справка на Topnovini.bg.

От описанието става ясно, че се избира независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и оценка за съответствие.

Дейностите ще се изпълняват за целия период на проектиране и строителство на обекта, включително времето до датата на издаване на разрешението за ползване. Крайният срок за изпълнение на поръчката е 30 юни 2017 година.

Сградите, на които трябва да се осъществява строителен надзор, са по пет обособени позиции. № 1: ж. к. „Славейков” – бл. 70, бл., бл. 19 № 2: ж. к. „Изгрев” – бл.32, бл.57, бл. 20, бл.7 № 3: ж. к. „Меден рудник“ – бл. 114, бл. 101, бл. 105 № 4: ж.к. „Меден рудник“ – бл. 416, бл. 165,бл. 403 № 5: ж.к. „Бр. Миладинови“ – бл. 88, бл. 27, бл.3, бл.14.

Важно условие е участникът да е изпълнявал успешно подобни дейности през последните три години. Той трябва да разполага със собствени или наети технически лица, притежаващи необходимата професионална квалификация.

Задължително е в екипа да има минимум две правоспособни лица по Закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическо заснемане на целия строеж и за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 52 от ЗКИР.

Срокът за получаване на офертите или заявленията за участие е 7 януари 2016 година. Те ще бъдат отворени на следващия ден в сградата на Община Бургас.

Строители.бг