Начало Новини Бивш захарен завод преобразуван в биоенергийно предприятие

Бивш захарен завод преобразуван в биоенергийно предприятие

Powerbarn 1

Положителен пример за съвместно съжителство между индустриалния и аграрния свят, Powerbarn, проектирана от Giovanni Vaccarini Archetti в Руси (Равена, Италия), представлява трансформирана в биоенергийно предприятие част от индустриалната зона, която някога е била собственост на компания за производство на захар. Заобиколен от дюни и природни алеи за разходка, новият завод за производство на електроенергия от възобновяеми източници е в сърцевината на аграрен район, от който получава своите ресурси от биомаса. Внушителните размери на основната сграда, която доминира в района и в която се помещава пещта, са камуфлажно прикрити от дървена структура.

Powerbarn 2

„Целият проект започва с дизайна на неговите краища. Успяхме разумно да смекчим въздействието на проекта върху околната среда благодарение на наличието на дюни, характерни за адриатическия ландшафт, разположени по целия периметър на района. С височина от три до десет метра ръбът от дюни, покрит с дървета и пътеки, служи като естествена алея, достъпна както за пешеходци, така и за велосипедисти.“, казват от Giovanni Vaccarini Architetti.

Powerbarn 3

Архитектурното бюро има опит в изпълнението на множество проекти за възстановяване на околната среда, засегната от човешки дейности, и доказва компетентността си в национален и международен план. Приблизително 280 000 квадратни метра земя, включително три големи блатни зони, са възстановени, ренатурализирани и върнати на общността. Екологично ориентираната визия на проекта определя основния замисъл: в интеграцията си в земеделския пейзаж сградите, проектирани от Giovanni Vaccarini Architetti, излизат на повърхността, сякаш са кристали.