Начало Новини Битова газификация без разрешение за строеж

Битова газификация без разрешение за строеж

газификация

Източник: publics.bg

От края на ноември 2012 г. битовата газификация ще бъде значително по-лесна, защото отпада нуждата от разрешителното за строеж на сградни газови инсталации в жилищни блокове и вилни къщи. Това изменение в Закона за устройство на територията (ЗУТ) беше прието с указ на Народното събрание (обнародван в Държавен вестник на 26 октомври 2012 година и влиза в сила в 30-дневен срок – от 26 ноември 2012 година). Инициативата бе на Българска асоциация „Природен газ” (БАПГ).

Досега домакинствата, които искаха да се газифицират, трябваше да получат подобно разрешение от местната общинска администрация. Без това изискване процедурата значително се ускорява, като се премахва и бюрократичната тежест. С отпадането на местните такси за издаване на строителното разрешение се намалява и първоначалната инвестиция за газификация на всяко домакинство, уточниха от БАПГ.
Доскоро бяха необходими 27 вида разрешения за изграждане и експлоатация, впоследствие останаха 17.
Друга промяна, която също влиза в сила, е, че инсталациите за газоснабдяване ще се изграждат с писменото съгласие на половината от съсобствениците на сградата, а не на две трети от тях, както бе досега. Съоръженията пък ще трябва да се регистрират пред органите за технически надзор, които да следят за тяхната изправност.
Припомняме ви, че в страните от Западна Европа няма изисквания за издаване на подобни разрешения за строеж на газови инсталации. Сега това вече е факт и в България. През годините БАПГ и „Овергаз“ многократно инициираха промени в законодателната база, с които да се улесни газификацията.