Начало Новини България ще преговаря за 2.4 милиарда евро за регионално развитие в периода...

България ще преговаря за 2.4 милиарда евро за регионално развитие в периода 2014 – 2020

лиляна павлова

Източник: vestnikstroitel.bg

Задачата, която сме си поставили за периода 2014 – 2020, са 2.4 милиарда евро инвестиции, за които ще преговаряме с Европейската комисия. Имаме задачата до края на декември ОП „Регионално развитие” да бъде готова и разработена в детайли. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на семинар на групата на ЕНП в Комитета на регионите на тема „Големите градове – генератор на растеж, икономическо развитие и конкурентноспособност в регионите”, предаде „Фокус”.

Павлова начерта приоритетите на министерството в Оперативна програма „Регионално развитие” за следващия програмен период: устойчиво градско развитие (инвестиции в енергийна ефективност, градска среда, транспорт, здравна инфраструктура), държавна инфраструктура (училища, болници, социална инфраструктура), развитие на туризма (туристически атракции), развитие на регионални пътища (от първи, втори и трети клас, пътища за свързаност между градовете, европейските транспортни коридори), превенция на риска. По думите на Павлова България има огромен потенциал за развитие на туризма.