Начало Новини България излиза от проекта „Бургас-Александруполис”

България излиза от проекта „Бургас-Александруполис”

 Бургас – Александруполис

Източник: vestnikstroitel.bg

Министерският съвет предлага на Народното събрание да денонсира споразумението между правителствата на България, Гърция и Русия за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис. Това става след като изтече направеното от страната ни преди година предложение за прекратяване действието на документа по взаимно съгласие.

Решението е взето във връзка със заключенията, направени през първия етап на работата на Международната проектна компания – фазата на разработка на проекта. Съгласно анализите, петролопроводът не може да бъде реализиран при условията, уговорени в сключеното през 2007 г. споразумение. Предвид това обстоятелство, България предприема съответните действия по прекратяване участието на страната ни в проекта.