Начало Новини 48 млн. лв за канализационната мрежа на Свиленград

48 млн. лв за канализационната мрежа на Свиленград

свиленград

Източник: vestnikstroitel.bg

Започва реконструкцията на водопроводна и изграждането на канализационна мрежа в кв. „Кап. Петко войвода” на Свиленград и довършване на канализацията в кв. „Гебран”. На 11 юни бе сключен договорът с избрания изпълнител на работното проектиране и строителството – ДЗЗД „Дизайн конструкшън” – София.

Консорциумът бе избран след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Кметът на Община Свиленград инж. Георги Манолов и управителят на консорциума Иван Моллов подписаха договора. За три месеца ще бъдат изготвени работните проекти, а самото строителство ще стартира през есента. Предвижда се изграждането да приключи до декември 2014 г.

Дейностите по благоустрояване на двата квартала са част от проекта на общината „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и водопроводна мрежа в Свиленград”. За първите шест месеца на годината екипът на проекта подготви и проведе 9 процедури за избор на изпълнител по всички предвидени в проектното предложение дейности, сред които инженеринг, строителство, строителен надзор, одит, публичност, външна техническа помощ. Вече има сключен договор и за реконструкцията на ВиК мрежата в кв. „Изгрев”. Избраният изпълнител – „Райкомерс Конструкшън” ЕАД – София, ще започне дейността до края на лятото. Предстои подписване на договори за строителството на пречиствателната станция за отпадни води и довеждаща инфраструктура, както и за упражняване на строителен надзор на всички строителни обекти.

Проектът „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” e на обща стойност 48 132 968,14 лв. Основната му цел е подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на града.

Проектът се осъществява от Община Свиленград с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд и държавния бюджет на Република България. Oбщина Свиленград e бенефициент, а „ВиК“ ООД – гр. Хасково – асоцииран партньор.