Начало Новини 3D принтиране на „зелени“ сгради от типична за съответния район почва

3D принтиране на „зелени“ сгради от типична за съответния район почва

3D

В наши дни строителната индустрия е изправена пред две основни предизвикателства: нуждата от устойчиви инфраструктурни решения и необходимостта от ремонт на изградените сгради, мостове и пътища. Бетонът е най-честият избор за много строителни проекти, но той има голям въглероден отпечатък, което води до съществени разходи за отпадъци и енергия. На виртуалното изложение есен 2020 на Американското химическо дружество (ACS) беше представен устойчив строителен материал за изграждане на носеща конструкция, направена от локална почва с помощта на 3D принтер.

Въздействието върху околната среда на строителната индустрия предизвиква нарастваща загриженост“, казва д-р Сарбаджит Банерджи, главен изследовател на проекта.  „В исторически план хората са строили с материали от местен произход, като кирпич, но преминаването към бетон е създало много екологични проблеми,“ добавя Ааюши Баджепей, аспирант в лабораторията в Тексаския университет A&M. Предимство при използването на местна почва в строителството е, че не е необходимо материалите да се произвеждат и транспортират до строителната площадка, което редуцира както разходите, така и щетите за околната среда. Изследователите отбелязват, че тази технология на базата на наличната почва може един ден да се използва извън Земята, за да се създадат селища на Луната или дори на Марс.

Важна стъпка е да се гарантира, че почвената смес е носеща, което означава, че във височина може да издържи както собственото си тегло, така и това на другите материали, използвани в строителството, като арматура и изолация. За да го постигнат, учените са укрепили почвената смес, като са „запечатали“ микроскопичните слоеве на повърхността ѝ, за да не ѝ позволят да абсорбира вода, което би довело до разширяване и нарушаване на структурата.

Бъдещите планове на екипа са да продължи с експериментите, докато достигне до такава носеща способност на 3D принтираната почва, че показателите ѝ да се доближат възможно най-близо до тези на бетона и двата материала да станат взаимозаменяеми.