Начало Новини 34% повече приходи спрямо 2010г. от концесиите за добив на подземни богатства

34% повече приходи спрямо 2010г. от концесиите за добив на подземни богатства

добив

Източник: cross.bg

Над 63 млн. лв. са приходите от концесиите за добив на подземни богатства през 2011 г. , което е с 16 069 817 лв. или 34% повече спрямо 2010 г. Отчисленията към общините са 23 907 378 лв. – над два пъти повече в сравнение с предходната година. Тогава преведените по сметки на общините средства от концесии са били 11 184 577 лв.

Към 31.12.2011 г. на територията на България действат общо 382 концесии за добив на подземни богатства – строителни и скално-облицовъчни материали, метални и неметални полезни изкопаеми, индустриални минерали, твърди горива, нефт и газ. Според обобщения доклад на комисиите за контрол върху концесионните договори, 33 от тях са сключени в периода от 1 март до края на миналата година.