Начало Новини 3 разрешения за добив на подземни богатства

3 разрешения за добив на подземни богатства

подземни богатства

Източник: greentech.bg

Правителството одобри издаването на три разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

Първите две са за скалнооблицовъчни материали. В срок от 18 месеца ЕТ Здравка-Здравка Иванова и Марин Батуров ЕООД ще проучват площите „Лисичи дол” (община Котел) и „Данаджийско” (община Кирково). Предвидените инвестиции са за близо 38 хил. лв., а в екодейности ще бъдат вложени четири хиляди лева.

Разрешение за проучване на строителни материали получи ЗСК-Девня АД. Дружеството ще оперира в площта „Петров дол” в община Провадия. Работната му програма е за над 25 хил. лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на едногодишния договор е 2500 лв.