Начало Новини 100 млн. лв. повече за общините от фонда за енергийна ефективност

100 млн. лв. повече за общините от фонда за енергийна ефективност

енергийна ефективност

Източник: publics.bg

„Ще финансираме общините допълнително със 100 млн. лв при преференциални условия“ – коментира министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на конференцията „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“. МИЕТ и Министерството на финансите (МФ) обсъждат вариант да се финансират общините при облекчени условия чрез отпускане на безлихвени кредити с тригодишен гратисен период.

До този момент фондът за енергийна ефективност имаше ограничен ресурс от 10 млн. евро, но според Добрев могат да се привлекат средства за финансиране на мерки за енергийна ефективност чрез схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ на ОП „Конкурентоспособност. Към днешна дата по схемата са отделени общо 300 млн. евро – поравно като безвъзмездна помощ и кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за мостово финансиране.

Международен фонд „Козлодуй“ също е опция за финансиране на мерки по енергийна ефективност. По него има сключени договори за 47 млн. евро за 243 обществени сгради. До края на ноември ще бъдат стартирани процедури за изпълнение на проектите.