Начало Новини Обучителен курс „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“

Обучителен курс „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“

96

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в:

Обучителен курс по работа с Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес

Организира се с любезното съдействие на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България.

Цели на обучението:
– Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи, нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения.
– Представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради”.
– Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради.
– Изисквания към противопожарната защита. Основни изменения в нормативната уредба.

Съдържание на обучението:
♦ Енергийна ефективност, значение, нормативна база. Елементи на енергийната ефективност.
♦ Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.
♦ Подземни части и цокъл на сградите:
– изисквания към проектите;
– основни елементи на текущия контрол;
– приемане на извършените работи.
♦ Обновяване на покривите на съществуващите сгради:
– изисквания към проектите;
– основни елементи на текущия контрол;
– приемане на извършените работи.
♦ Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени:
– изисквания към проектите;
– основни елементи на текущия контрол;
– приемане на извършените работи.
♦ Изисквания към противопожарната защита:
– нормативна база;
– изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – принципни положения, причини и очакван ефект;
– отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване;
– принципни детайли и технически решения.

Курсът ще се проведе на следните дати във Варна и София:
11 октомври 2018 г.  от 13.30 ч. – гр. Варна, ул. „Мусала“ № 10.
25 октомври 2018 г. от 13.30 ч. – гр. София, ул. „Кракра“ № 11, зала 1, етаж 1.

Такса участие: 60 лв. с ДДС за едно обучение.

Регистрацията за обученията се извършва чрез електронна форма на сайта на БАИС.