Начало Новини Насищане на жилищния пазар и натиск върху цените на новото строителство

Насищане на жилищния пазар и натиск върху цените на новото строителство

Търново

Постепенно насищане на пазара на жилищни имоти се очаква през 2019 г. Купувачите ще имат по-голям избор, което предполага и повече време за размисъл. Конкуренцията в предлагането ще се повиши и това ще окаже натиск върху цените на новото строителство.

Ако през първото тримесечие бъде отчетен нов спад на броя на сделките, е възможно да последва леко понижение на цените на старото строителство през второто тримесечие.

Един от определящите фактори през годината ще бъде новото строителство и цените на новите проекти. Данните на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че през 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилища в София са 14 761, което е с 69% повече спрямо предходната година. За сравнение, повишението през 2017 спрямо 2016 г. е двойно по-малко – 33%.

Зад продължаващата експанзия в жилищното строителство стоят оптимистичните очаквания на инвеститорите, породени от бързото реализиране на проектите и нестихващия интерес на купувачите през последните две години. Темповете на пазара обаче се забавят и заедно с негативните демографски процеси, вече факт и в най-големите градове, ще предизвикат постепенното „отрезвяване“ на желаещите да продават.

Конкуренцията в предлагането ще се повиши и това ще окаже натиск върху цените на новото строителство. Интересът на купувачите остава стабилен – запитванията и огледите са интензивни, но продавачите трябва да се съобразяват с динамичните пазарни тенденции. За да се съкрати периодът за вземане на решение, инвеститорите трябва внимателно да преценяват офертите си, особено, когато продават „на зелено“ или ранен етап на строеж. Подобни проекти с цени за продажба равни на тези за готови имоти, вероятно ще претърпят корекции. Защото рискът преди получаване на Акт 16 и времето за завършване на сградата трябва да са обосновани с по-ниска цена.

Ипотечни кредити

През последното тримесечие на 2018 г. за първи път от 2013 г. се наблюдава спад на новоотпуснатите ипотечните кредити, като в София разликата е 16,7%, а за страната достига 23,5%, показват данните на Агенцията по вписванията.

Улесненото кредитиране и падащите лихви са основен двигател на пазара през последните три години. Спадът в броя на новите ипотеки сигнализира за забавяне на пазара на жилищни имоти. Ако понижението продължи през първото или второто тримесечие на 2019 г., това би довело до свиване броя на сделките, а оттам и до евентуални корекции в цените на имотите.

Въпреки понижението при броя на ипотечните кредити в края на 2018 г., в резултат на рекордно ниските лихвени нива, общата стойност на изтеглените суми на годишна база достига 10,53 млрд. лв. и нараства с 11,4%, сочат данните на БНБ. Кредитополучателите разчитат на по-голямо банково участие при сделките и теглят по-големи суми. В 18% от случаите купувачите търсят финансиране в размер от 50% до 80% от стойността на имота. Все пак делът на сделките с пълно банково участие се съкращава минимално до 12% поради ограничаването на 100-процентовото финансиране от страна на някои банки.