Начало Новини Airbnb ще изгражда къщи

Airbnb ще изгражда къщи

Kомпанията Airbnb планира да строи къщи в бъдеще, а първият прототип ще бъде готов още тази есен. Самара, лабораторията за иновации на Airbnb, стартира проекта Backyard. Той има за цел да разчупи скъпоструващата и енергоемка строителна индустрия чрез разработване на нови концепции за изграждане на жилища.

AIRBNBСпоред участниците в проекта, начинът, по който се създават сградите, е остарял и генерира огромно количество отпадъци. За да отговори на нуждите на бъдещето, било то поради изменението на климата или миграцията от град на град, домовете трябва да се развиват конструктивно.

AIRBNBДизайнерите, архитектите и инженерите ще се фокусират върху два основни аспекта в строителството – използване на възобновяеми и рециклирани материали и интелигентните технологии за дома. Амбициите на Airbnb са да изгради сгради, които са социално отговорни и ориентирани към бъдещето, и които да са достъпни за споделени и краткосрочни наеми.