Начало Новини 1114 лв. заплата за квалифициран строител

1114 лв. заплата за квалифициран строител

Минимален праг от 1114 лв. заплата за квалифициран строител предвижда подписаният днес Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство“, между работодатели и синдикати. Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането.

Договорът представлява стъпка към ограничаване на сивата икономика и защита на интересите на коректните строителни фирми, съобщават от КНСБ. Същият е за срок от две години.

Големите строителни фирми на територията на България спазват стриктно договорните клаузи – повишаването на основния платен годишен отпуск на не по-малко от 23 работни дни, повишаване стойността на безплатната храна и/или добавките към нея, повишението на процента на прослуженото време на 1%, повишаване на всеки отработен нощен час с размер не по-малък от 50% от минималната часова работна заплата за отрасъла, както и определянето на минималното месечно основно трудово възнаграждение за сектор строителство на база МРЗ за страната, завишена с коефициент К=1.15.

Друг основен аспект в договора е осигуряването от страна на работодателя на условия за участието на работници и служители в курсове и обучения, свързани с трудовата им дейност в предприятието.